Forside / Brand / Det store gemmehæfte JULEN

Det eneste magasin kun om jul

Magasinet Det store gemmehæfte JULEN er det eneste blad, der kun omhandler jul.

Det er på 116 sider, har eksisteret i 29 år og har en trofast – og voksende læserskare.

Indholdet er baseret på hyggen omkring jul med artikler om juletraditioner, samlinger, inspiration, opskrifter, boligreportager osv.

Magasinet udkommer første mandag i oktober og er i handlen helt frem til juleaften.

Magasinet er dermed lang tid i handlen og har en høj gemmeværdi for læserne, der tager det frem år efter år.

Mediekit

 • Priser

  Magasiner

  JULEN
  2/1 39.400
  1/1 25.400
  1/2 15.200
  1/1 Annonceartikel * Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger.
  2/1 Annonceartikel *

  *Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

  Placeringstillæg magasiner
  Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

 • Formater
  Formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
  Helside 208 278 22
  Dobbeltside 416 280 1
  Halvside/tvær 208 140 39
  Halvside/høj 104 280 40
  Kvartside 104 140 41
 • Deadlines
  JULEN, det st. gemmehæfte 2024
  UDGIVELSES DATO 28.10.2024
  BOOKING DEADLINE 13.09.2024
  MAT. DEADLINE 20.09.2024
 • Forretningsbetingelser

  Annoncekontrol
  Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’.

  Annullering
  Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres hele annoncens pris.

  Betalingsbetingelser
  Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

  Godtgørelser
  Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond.Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc.

  Reklamationer
  Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget.

  Produktion af annoncemateriale
  Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.

Magasiner

JULEN
2/1 39.400
1/1 25.400
1/2 15.200
1/1 Annonceartikel * Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger.
2/1 Annonceartikel *

*Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

Placeringstillæg magasiner
Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

Kontakt

Kontakt

Kundeservice Mediesalg
abo@aller.dk Dorthe Sommerlund Moldt
+45 72 34 20 70 Client Director
Dorthe.moldt@aller.com
Redaktion
redaktionen@familiejournal.dk