Forside / Brand / Psykologi

”Bliv klogere på dig selv og andre”.
Psykologi er substans og fordybelse.

Hvordan finder vi lykken? Balancen? Meningen med livet?

Magasinet Psykologi er et populærvidenskabeligt magasin til alle, der elsker at fordybe sig, og som vil blive klogere på sig selv og andre mennesker.

 

Vi skriver om tanker, følelser, bevidsthed, psykologi, hjerneforskning, intelligens og relationer. Til både kvinder og mænd, der gerne vil udvikle sig hele livet.

Christina Bølling

Facts

0 Månedlige læsere
0 Facebook-følgere
Allerdk_pil

Velvære

Gør dig klogere på dig selv

Vores temaer, artikler og dybdegående interviews dækker emner som kærlighed, familie og arbejdsliv, tilværelsens psykologiske aspekter, alternativ behandling, effektive mentale teknikker og sundhed for krop & sjæl.

Det er her du finder dybdegående temaer, som rykker dig – og vedkommende interviews, der gør dig klogere på dig selv og andre.

Magasinet Psykologi sampakkes desuden med femina.

Krop & sjæl

Mediekit

 • Priser

  Magasiner

  Psykologi
  2/1 61.500
  1/1 38.600
  1/2 26.200
  1/4 16.600
  Bagside 49.900
  1/1 Annonceartikel* Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print.
  2/1 Annonceartikel*

  *Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

  Placeringstillæg magasiner
  Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

 • Formater
  Formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
  Helside 208 278 422
  Dobbeltside 416 278 401
  Halvside/tvær 208 139 439
  Halvside/høj 104 278 440
  Kvartside 104 139 441
 • Deadlines

  2023/2024

  Psykologi UDGIVELSES DATO BOOKING DEADLINE MAT. DEADLINE
  Nr. 1 13.11.2023 06.10.2023 13.10.2023
  Nr. 2 08.01.2024 27.11.2023 04.12.2023
  Nr. 3 11.03.2024 02.02.2024 09.02.2024
  Nr. 4 27.05.2024 17.04.2024 24.04.2024
  Nr. 5 29.07.2024 21.06.2024 28.06.2024
  Nr. 6 23.09.2024 16.08.2024 23.08.2024
 • Forretningsbetingelser

  Annoncekontrol
  Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’.

  Annullering
  Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres hele annoncens pris.

  Betalingsbetingelser
  Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

  Godtgørelser
  Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond.Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc.

  Reklamationer
  Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget.

  Produktion af annoncemateriale
  Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.

Magasiner

Psykologi
2/1 61.500
1/1 38.600
1/2 26.200
1/4 16.600
Bagside 49.900
1/1 Annonceartikel* Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print.
2/1 Annonceartikel*

*Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

Placeringstillæg magasiner
Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

Kontakt

Kontakt Mediesalg

Kundeservice Mediesalg
abo@aller.dk Anette Fich
+45 72 34 20 70 Senior Client Director
  Anette.fich@aller.com