Forside / Brand / Maries Idéer

Maries Ideer er et æstetisk kreamagasin, der inspirerer til simple living og glæden ved at skabe

Den kreative bølge ruller ind over os, og her er Maries Ideer et kreativt fællesskab – også digitalt – fyldt med opskrifter, ideer og interviews til den kreative livsstil.

Magasinet tapper ind i bæredygtighed og følelsen af at gøre noget meningsfuldt og finde tilbage til glæden ved selv at skabe noget fra bunden.

Thea Rytter

Facts

0 FACEBOOK-FØLGERE
0 INSTAGRAM-FØLGERE
Allerdk_pil

Kreativitet

Aller der elsker gør-det-selv

Magasinet og universet henvender sig til alle, der kan lide at strikke, hækle, sy, indrette og skabe selv. Målgruppen er primært kvinder fra 25-55 år, der er veletablerede og har fundet deres ståsted i livet

Magasinet udkommer 6 gange årligt på print og har et stort digitalt univers både på Instagram og Facebook.

bæredygtighed

Mediekit

 • Priser

  Magasiner 2021

  MARIES IDEER
  2/1 35.100
  1/1 22.700
  1/2 12.300
  1/1 Annonceartikel* Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print.
  2/1 Annonceartikel*

  *Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

  Placeringstillæg magasiner
  Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

 • Formater
  Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
  Helside 208 278 322
  Dobbeltside 416 278 301
  Halvside/tvær 208 139 339
  Halvside/høj 104 278 340
  Kvartside 104 139 341
 • Deadlines
  MARIES IDEER UDGIVELSES DATO BOOKING DEADLINE MAT. DEADLINE
  Nr. 1 14.02.2022 20.12.2021 07.01.2022
  Nr. 2 11.04.2022 25.02.2022 04.03.2022
  Nr. 3 27.06.2022 05.05.2022 16.05.2022
  Nr. 4 22.08.2022 08.07.2022 15.07.2022
  Nr. 5 24.10.2022 09.09.2022 16.09.2022
  Nr. 6 19.12.2022 04.11.2022 11.11.2022
 • Forretningsbetingelser

  Annoncekontrol
  Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’.

  Annullering
  Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres hele annoncens pris.

  Betalingsbetingelser
  Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

  Godtgørelser
  Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond.Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc.

  Reklamationer
  Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget.

  Produktion af annoncemateriale
  Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.

Magasiner 2021

MARIES IDEER
2/1 35.100
1/1 22.700
1/2 12.300
1/1 Annonceartikel* Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print.
2/1 Annonceartikel*

*Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

Placeringstillæg magasiner
Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

Kontakt

Kontakt Mediesalg