Forside / Brand / Antik & Auktion

Det uundværlige retro- og vintagemagasin

Antik & Auktion er for alle, som er særligt interesserede i antikviteter, kunst og design.

Det er samlerens foretrukne medie og det uundværlige og eneste brancheblad for antikvitetshandlere.

Antik & Auktion er seriøst som opslagsværk, inspirerende, toneangivende om tendenser og ikke mindst underholdende for alle læsere.

Iben Rouw

Facts

0 Månedlige læsere
0 FACEBOOK-FØLGERE
0 Instagram-følgere
Allerdk_pil

Vintage og retro

Seriøse baggrundsartikler

Antik & Auktion er fyldt med alt fra seriøse baggrundsartikler om stilarter og prisniveauer til tips om loppemarkeder, antikmesser og antikshopping i ind- og udland.

Indretning

Tips og inspiration

MAIN supplerer Antik & Auktion-magasinet med indhold om antikviteter, auktioner, retro- og vintagefund, møbelklassikere og kunst.

Det er også på MAIN, du får viden om gallerier med design, kunst og inspiration til, hvordan man bor med antikviteter.

Antikviteter

Mediekit

 • Priser

  Magasiner

  Antik & Auktion
  2/1 33.600
  1/1 20.900
  1/2 14.200
  1/4 7.200
  Bagside 27.400
  1/1 Annonceartikel* Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print.
  2/1 Annonceartikel*

  *Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

  Placeringstillæg magasiner
  Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

 • Formater
  Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
  Helside 225 297 322
  Dobbeltside 450 297 301
  Halvside/tvær 225 148 339
  Halvside/høj 112 297 340
  Kvartside 112 148 341
 • Deadlines
  Antik & Auktion UDGIVELSES DATO BOOKING DEADLINE MAT. DEADLINE
  Nr. 9/23 07.12.2023 30.10.2023 01.11.2023
  Nr. 1/24 04.01.2024 20.11.2023 27.11.2023
  Nr. 2 08.02.2024 28.12.2023 04.01.2024
  Nr. 3 14.03.2024 01.02.2024 08.02.2024
  Nr. 4 02.05.2024 21.03.2024 27.03.2024
  Nr. 5 13.06.2024 30.04.2024 07.05.2024
  Nr. 6 01.08.2024 20.06.2024 27.06.2024
  Nr. 7 19.09.2024 08.08.2024 15.08.2024
  Nr. 8 24.10.2024 12.09.2024 19.09.2024
  Nr. 9 05.12.2024 24.10.2024 31.10.2024
 • Forretningsbetingelser

  Annoncekontrol
  Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’.

  Annullering
  Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres hele annoncens pris.

  Betalingsbetingelser
  Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

  Godtgørelser
  Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond.Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc.

  Reklamationer
  Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget.

  Produktion af annoncemateriale
  Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.

Magasiner

Antik & Auktion
2/1 33.600
1/1 20.900
1/2 14.200
1/4 7.200
Bagside 27.400
1/1 Annonceartikel* Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print.
2/1 Annonceartikel*

*Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.

Placeringstillæg magasiner
Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Psykologi, SPIS BEDRE, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%

Kontakt

Kontakt

Kundeservice Mediesalg
abo@aller.dk Anette Fich
+45 72 34 20 70 Senior Client Director
  Anette.fich@aller.com
Redaktion
Marie.keites@aller.com